(Ĉi tiu paĝo en Esperanto)

Esperanto-säätiö

Esperanto-säätiö (viralliselta nimeltään Fondumo Esperanto-säätiö) on perustettu vuonna 1955. Sen peruspääoman lahjoitti fil.tri hc. Vilho Setälä (1892–1985), yksi viime vuosisadan merkittävimpiä suomalaisia esperantisteja. Säätiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka toimintaa valvoo oikeusministeriön alaisen Patentti- ja rekisterihallituksen hoitama säätiörekisteri. Esperanto-säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on "edistää Suomen kansan henkistä ja kulttuurista vuorovaikutusta muiden maiden kansalaisten kanssa käyttäen apuneuvona kansainvälistä kieltä".

Säätiö on aikoinaan toiminut mm. esperantokirjallisuuden kustantajana. Nykyisin se keskittyy suomalaisen esperantotoiminnan tukemiseen avustuksin ja apurahoin. Viime vuosien myönnöt ovat olleet:

Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä: Jouko Lindstedt (puheenjohtaja), Sakari Kauppinen (varapuheenjohtaja), Jukka Pietiläinen, Päivi Saarinen ja Raimo Tuisku. Koska säätiö ei kuulu minkään järjestön tai laitoksen alaisuuteen, hallitus täydentää itse itseään.

Säätiön kunniapuheenjohtaja on Simo Raumavirta.

Säätiön osoite:

Esperanto-säätiö
Jouko Lindstedt
Mustamäenkatu 81
15700 Lahti

Sähköpostitse:

jouko.lindstedt@professori.fi